Notice about the software

I would like to inform all the staff members of Chetana Sahakari that we vigorously try to  sort out  all the software bug we repeatedly faced over a period of time.

चेतना सहकारीका सम्पुर्ण कर्मचारी हरुलाई हामिहरुले दृढताका साथ सप्टवाेयरमा देखापररेका सम्पुर्ण समस्याहरुलाई छिटाे भन्दा छिटाे समाधान गर्ने प्रयासमा छाै भन्ने कुराकाे जानकारी गराउदछाै ।